menuindex menufirma menunabidka menugalerie menureference menukontakty
ADA - reklama
Masná 861/7
702 00 Moravská Ostrava
Andrea Dubnická
tel.: 602 727 612
e-mail: dandrea@volny.cz
Martina Hajduková
tel.: 775 584 907
e-mail: ada-martina@volny.cz
Název a sídlo firmy:
Andrea Dubnická
Rovniny 1083/116
748 01 Hlučín

IČ: 61606014
DIČ: CZ6656130547
Korespondenční adresa:
ADA - reklama
Andrea Dubnická
Masná 861/7
702 00 Moravská Ostrava
Copyright (c) 2010 Ada reklama